28365365.com-梅花螳螂拳十二字纲要

梅花螳螂拳的身法要求

梅花螳螂拳的身法要求

:梅花螳螂拳为山东威海都莲茹所传,以后传至东北及南方和全国各地,其拳偏刚,故有人称为“硬螳螂”。那么梅花螳螂拳的身法要求是什么呢?下面为您介绍梅花螳螂拳的身法要求,看看吧。

武术瘦腿_练武术的人怎么瘦腿
洪洞通背拳基本动作教学
练武术怎么练习肩臂
20个方法练眼神_练武术如何练习眼法
拳击中的基本防守方法

:本文主要介绍梅花螳螂拳十二字纲要。学武术多必先定大纲后分析目,由简入繁、由繁进深,所以学螳螂拳亦有其纲要:黏、粘、梆、贴、来、叫、顺、送、提、拿、封、闭。下面为您介绍梅花螳螂拳十二字纲要,看看吧。

一、黏

黏者顺手而黏,应手而入之惟乎,不单行非去刚未,匆匆忙行之。黏其手当凝气以返攻之,步亦之随之,身亦行之乎,亦顺肩而下。

塌随彼而去,周身聚力而助起手刚黏,黏刚扽而用。或去或来,随彼而行,刚手不一笔难尽。详学者临时自策之可也,且须平其气会其醒,万法皆,一乃用得当实之实而。黏之外,观则柔其内则,刚而不露凝气,聚神逆平行之。然行则去而非去,则来而非来,惟能取利己也。

其二,用手玉诀妙在能随彼之力彼进则依之而攻取之於湛悦。间利在能奋勇不怯,进退不滞或刚或柔,均可获优若彼之来也。亦有虚实而我对之宜先沉默与机警智诱之能而以相通者,甲之是一黏者,其性似柔其用则妙而其法亦不一且必柔而又刚之,概须就彼之动而取之,须彼之退而进之。若彼之进亦不助,而乘其进之中而取总之,或进或退我之平惟随彼为出入缠黏不断,勇柔有度是在气之善行,五法相合己也。

梅花螳螂拳十二字纲要

二、粘

粘者近而不离接而不断之意也。彼若动则随之法,去记取利,彼若退则跟之。若进则彼进之中,又存取左右连环前后反复。彼不动则就其宅而取之,是在身起则气提身聚则气凝步进则力超手动如风行之,惟速随机而动,大有青雨连绵滴雨不断,之象可用也。

三、帮

帮即帮手也。双手并行,先行者为正,次行者为付,合以并取谓之帮之。但帮手动作须用全力之力,目视敌情。小者随采而去,中者而肩并力,拧身而进。大者拢步。全身用皆为帮,帮有多弊,低头塌腰学者慎之。轻重连绵惟熟能精乃帮者。左右相助混成一气之作也,亦可加以捋勾滚揸之乎。故於令彼之进退皆可用之,惟须用啇其机。

bet365365彼之进,咸就其进咸。捋成碴又继以取。若彼之退,则川身共退进而跟取之。概是帮者,必先能身与手步与气相合为一致,心目明敏。而后符以寸力之妙速,勇之力则自可以收效也,寸力者方寸之地能用全身之力名时力也。

四、贴

贴者贴近也。多用双方切近以身取敌,如彼进取,则捋翻而身近。乘机贴取中双方之手皆,或则以可顺势近而。贴以彼之力未足,我急力近贴与帮皆刚性之动作也。盖以其用法多宜力足,设稍敷衍。则必不能获利也,是以用时显守勇散不怯之皆为要也必意坚确而智。

五、来

精慎守勿流。耳目明了心意坚确而智。敏应时随机变化,多策处置适宜而己。但又念有仁忍之意,然概侠义。作为扶危济弱除佞警恶。为所天职而未有分,由自开者故武术中人,最岗道义也。来者任其所来,察其所的,观其所行,速来应之是也。

六、叫

出手谓之叫。叫中即采返为岂不知两敌相争利关荣辱,刚亦非柔。指上而打下,左出而右取,如虚如实。始则退而为虚,虚之非实虚退则进,而实取之。要能诱之还手是又或彼之手又或彼之手严守其密,而不可进。则用七手连拳,齐力并出,以攻开示,为叫敌叫者其性攻诱也。